Przejdź do treści

Izolacyjność cieplna

Odpowiednia izolacyjność cieplna ścian ma ogromny wpływ na koszty ogrzewania domu. Izolacyjność termiczną przegrody określa się za pomocą współczynnika przenikania ciepła U - współczynnik określany dla przegród cieplnych, szczególnie w budownictwie, umożliwiający obliczanie ciepła przenikającego przez przegrodę cieplną, a także porównywanie własności cieplnych przegród budowlanych. Im niższa wartość współczynnika, tym lepszy poziom izolacji.

Wymaganą wartość współczynnika U dla konkretnego rodzaju przegrody określa Dz.U. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie].

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA UC(max) [W/(m2 · K)]

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu od stycznia 2014r. od stycznia 2017r. od stycznia
2021 r.*)
ściany zewnętrzne
   a) przy ti ≥ 16°C 0,25 0,23 0,20
   b) przy 8°C ≤ ti ≤ 16°C 0,45 0,45 0,15
   c) przy ti < 8°C 0,90 0,90 0,90
ściany wewnętrzne
   a) przy Δti > 8°C oraz oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy 1,0 1,0 1,0
   b) przy Δti < 8°C bez wymagań bez wymagań bez wymagań
   c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 0,30 0,30 0,30
ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:
   a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokości co najmniej 20 cm 1,0 1,0 1,0
   b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny 0,70 0,70 0,70
Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych bez wymagań bez wymagań bez wymagań
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
   a) przy ti ≥ 16°C 0,20 0,18 0,15
   b) przy 8°C ≤ ti ≤ 16°C 0,30 0,30 0,30
   c) przy ti < 8°C 0,70 0,70 0,70
Podłogi na gruncie:
   a) przy ti ≥ 16°C 0,30 0,30 0,30
   b) przy 8°C ≤ ti ≤ 16°C 1,20 1,20 1,20
   c) przy ti < 8°C 1,50 1,50 1,50
Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi:
    a) przy ti ≥ 16°C 0,25 0,25 0,25
    b) przy 8°C ≤ ti ≤ 16°C 0,30 0,30 0,30
    c) przy ti < 8°C 1,00 1,00 1,00
Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy międzykondygnacyjne:
   a) przy ti ≥ 16°C 1,00 1,00 1,00
   b) przy 8°C ≤ ti ≤ 16°C bez wymagań bez wymagań bez wymagań
   c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 0,25 0,25 0,25

 

Pomieszczenie ogrzewane – pomieszczenie, w którym na skutek działania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu
strat i zysków ciepła utrzymywana jest temperatura, której wartość została określona w § 134 ust. 2 rozporządzenia.
ti – Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.
*) Od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.

SYSTEMY OCIEPLEŃ ŚCIAN OD ZEWNĄTRZ

Od 1 stycznia 2014 współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych budynków oddawanych do użytku powinien wynosić nie więcej niż Umax = 0,25[W(m2K)]. Aby uzyskać takie parametry cieplne ściany należy wybrać właściwą izolację cieplną budynku. Producenci styropianu i wełny zalecają różne grubości materiału i różne produkty w zależności od zadanego współczynnika przenikania ciepła. Knauf oferuje zarówno system ociepleń na styropian Knauf Thermo,  jak i na wełnę  Knauf Thermo W.

SYSTEM OCIEPLEŃ OD WEWNĄTRZ

TecTem® to nowy system przeznaczony do izolacji wewnętrznej ścian zewnętrznych oraz sufitów wewnętrznych. Umożliwia dostosowanie istniejących ścian zewnętrznych do wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej przegród w momencie, gdy wykonanie izolacji od zewnątrz nie jest możliwe.

Zastosowanie płyty TecTem® Insulation Board Indoor minimalizuje ryzyko występowania pleśni, dzięki czemu w pomieszczeniu panuje zdrowy i przyjemny klimat.

  1. Podłoże nośne
  2. Istniejący stary tynk/tynk podkładowy TecTem® Grundputz
  3. Masa klejowo-szpachlowa TecTem® Klebespachtel
  4. Płyta TecTem® Insulation Board Indoor
    Płyta TecTem ® Insulation Board Indoor Climaprotect
  5. Środek gruntujący TecTem® Grundierung
  6. Knauf Siatka zbrojąca 160 gr Tynk TecTem® Innenputz
  7. Masa szpachlowa TecTem® Glatte (opcjonalnie)

SYSTEM OCIEPLEŃ PODDASZY

Poddasze – chcąc wykończyć to pomieszczenie decydujemy się najczęściej na systemy suchej zabudowy.  Rozwiązaniem jest wybór kompletnego systemu zabudowy poddasza Knauf.

To system profili metalowych i wieszaków przeznaczonych do wykonywania okładzin ścian i sufitów podwieszanych oraz zabudowy poddaszy z użyciem płyt gipsowo-kartonowych. System ten sprawdza się na każdym podłożu nośnym. Można go stosować do renowacji starych budynków oraz do wykańczania nowo wznoszonych obiektów.