Przejdź do treści
Wybierz typ budynku
Wybierz konkretny typ budynku
Wybierz typ ściany
Wybierz konkretny typ budynku
Rodzaj przegrody
Rodzaj przegrody
Ściany i drzwi między klatką schodową i/lub korytarzem komunikacji ogólnej a dowolnym pomieszczeniem w mieszkaniu
Przegrody wewnętrzne w obrębie mieszkania
Wybierz typ pomieszczenia
Szkoły wyższe Wybierz typ ściany
Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
Budynki biurowe
Ściana między pokojem biurowym o różnym przeznaczeniu a pomieszczeniem ze źródłami zakłóceń akustycznych
Budynki zamieszkania zbiorowego (domy studenckie, internaty i bursy szkolne, hotele robotnicze, domy dziecka, domy opieki społecznej)
Ściana między pokojem mieszkalnym a pomieszczeniem ze źródłami zakłóceń akustycznych
Budynki zakwaterowania turystycznego (hotele turystyczne, pensjonaty, domy wypoczynkowe)
Ściana między pokojem hotelowym a pomieszczeniem ze źródłami zakłóceń akustycznych
Żłobki i budynki szkolnictwa przedszkolnego
Budynki szpitalne i zakładów opieki medycznej
Budynki sądów i prokuratur