Przejdź do treści

Akademickie Centrum Designu w Łodzi to nowoczesny budynek, który został oddany do użytku w 2023 roku. Jest to siedziba Wydziału Architektury, Wzornictwa i Sztuk Pięknych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Budynek znajduje się w Księżym Młynie, który jest największym zabytkowym kompleksem budynków w Łodzi. Budynek znajduje się w Nowym Centrum Łodzi, przy skrzyżowaniu al. Rodziny Scheiblerów i ul. Narutowicza. Jego bryła jest wynikiem analizy otaczającej zabudowy pod względem urbanistycznym i formy. Fasada budynku jest wykonana z ciemnego szkła, które zapewnia dostęp do naturalnego światła.

Przed remontem budynek znajdował się w złym stanie technicznym. Wymagało on remontu elewacji, dachu, stropów, ścian i instalacji. W ramach remontu przeprowadzono również prace konserwatorskie, aby zachować oryginalny charakter budynku. Remont Akademickiego Centrum Designu w Łodzi był dużym wyzwaniem. Prace musiały być przeprowadzone z zachowaniem oryginalnego charakteru budynku. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii udało się zachować historyczny wygląd budynku i zapewnić mu bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

 

Zastosowane rozwiązania Knauf 

Modernizacji poddane zostały wszystkie kondygnacje budynku i obejmowały one szeroki zakres od piwnicy, aż po dach. W projekcie rewitalizacji tego zabytkowego budynku zostały zaproponowane i zrealizowane systemy budowlane Knauf, które odpowiadały na technologiczne wyzwania ukazane w trakcie prac projektowych. 

 

Sposób na drewniane stropy 

Stropy w budynku wykonane były z drewnianych belek, co stanowiło ograniczenie w kontekście technologii, w jakiej mogły być przeprowadzone prace remontowe podłóg. Dodatkowo stropy miały być zabezpieczone przeciwpożarowo do REI 60. Ze względu na ograniczenia związane z nośnością drewnianych belek, z których wykonany był strop, technologią gwarantującą zarówno bezpieczeństwo przeciwpożarowe, jak i odpowiadającą na normy obciążeniowe, był system suchego Zabezpieczenie ogniowe stanowi obecnie jeden z najważniejszych elementów podczas wykonywania prac projektowych przy rewitalizacji budynków zabytkowych. W celu zapewnienia odporności ogniowej zastosowano systemy suchej zabudowy Knauf. W przypadku stropów drewnianych wykorzystano system Knauf F147 Dual Floor, który zapewnił klasę odporności REI 60 od góry i od dołu. System Knauf F147 Dual Floor jest rozwiązaniem szybkim w montażu, składa się on z płyt gipsowo-kartonowych w klasie reakcji na ogień A2-S1, który zapewnił wymaganą w tym projekcie klasę odporności REI 60 od góry. 

 

Zabezpieczenie stropu od dołu

Według wymogów strop powinien być także zabezpieczony od dołu, również w klasie REI 60. Ten wymóg konstrukcyjnie rozwiązaliśmy, stosując system sufitu podwieszanego Knauf D112, zbudowany na konstrukcji krzyżowej z profili CD, do tego podwójnej okładziny 2×15 mm w postaci płyty ogniochronnej Knauf. System ten daje bardzo dużo możliwości montowania, jego elementy można dopasować ze względu na wymagane w danej inwestycji parametry, takie jak: klasa odporności ogniowej czy izolacyjności akustycznej. Ze względu na dużą ilość instalacji których nie można przeprowadzić w świetle zabezpieczonego stropu zastosowaliśmy system „sufit pod sufitem”. Uzyskaliśmy dzięki temu zakrytą przestrzeń pod sufitem ppoż., w której przeprowadziliśmy instalacje.

 

Ściany wewnętrzne

Ściany w kamienicy przeszły także kompleksową modernizację, którą wykonano przy użyciu szybkiej i sprawdzonej technologii suchej zabudowy. Po skuciu starych tynków, żeby nie wprowadzać dodatkowych robót mokrych i tym samym przyspieszyć proces prac i oddania inwestycji, zastosowaliśmy przedściankę Knauf W623. 

Przedścianka składa się z profili CD w rozstawie co 0,6 m mocowanych za pomocą wieszaka bezpośredniego co 1,5 m do muru. W ten sposób w szybkim czasie uzyskujemy równą ścianę bez dodatkowego wprowadzania wody do obiektu. Zaletą zastosowanego rozwiązania jest możliwość wykonania konstrukcji aż do 10 m wysokości, a także – przy zastosowaniu odpowiednich okładzin, uzyskanie odporności ogniowej do 120 minut.

 

Zabezpieczenie stalowych schodów

Zabezpieczeniu ogniowemu do REI 60 poddane zostały także zabytkowe, stalowe schody. Konstrukcję wykonaliśmy od dołu, stosując system Knauf K219, czyli sufit przęsłowy, który został zamocowany do ścian klatki schodowej z okładziną 2×25 mm Knauf Fireboard. Wykonane z podwójnych profili CW100 przęsła zwrócone były do siebie plecami i w taki sposób skręcone, by tworzyć przekrój dwuteowy, do którego została zamocowana płyta.

 

Piwnica z ceglanymi stropami 

Na koniec pozostała nam jeszcze kwestia piwnic, w których występują ceglane stropy łukowe ze stalową belką. To ten właśnie element stalowy był nieosłonięty, co w razie wystąpienia pożaru mogłoby przyczynić się do szybkiej utraty nośności elementu stalowego, a w konsekwencji zawalenia się stropu. Żeby tego uniknąć, pas dolny zabezpieczyliśmy do klasy odporności R120. W tym celu zastosowaliśmy system Knauf K25 przy wykorzystaniu płyty Fireboard w konfiguracji 2×20 mm.