Przejdź do treści

Call Center "Bel Etage" powstało w poprzemysłowym budynku dawnych zakładów odzieżowych w Cottbus. Dzięki zastosowaniu systemów suchej zabudowy z płytą Knauf Cleaneo Akustik udało się uzyskać nową jakość w odrestaurowanych pomieszczeniach. Wnętrze dawnej fabryki stało się idealnym miejscem do pracy jako centrum telefoniczne. Za sprawą nowoczesnej technologii płyt Knauf Cleaneo Akustik pomieszczenia mają doskonałe warunki akustyczne, a także wysokiej jakości powietrze i klimat przyjazny dla zdrowia użytkowników budynku.

Płyta Knauf Cleaneo Akustik, zastosowana do renowacji pomieszczeń w budynku zakładów odzieżowych w Cottbus, to płyta gipsowa o własnościach akustycznych oraz poprawiających jakość powietrza. Tam, gdzie dawniej pracowały ciężkie krosna, obecnie znajduje się nowoczesne centrum telefoniczne. Stare pomieszczenia zyskały nowoczesny charakter, ale główne cechy architektoniczne budynku zostały celowo zachowane.

Zadanie - stworzenie nowoczesnej przestrzeni biurowej

Architekci Marco i Alexander Duchow z Hamburga przygotowali projekt przebudowy fabrycznego wnętrza w porozumieniu z urzędem ochrony zabytków. Inwestorowi zależało na stworzeniu pomieszczeń, które będą umożliwiały komfortową pracę konsultantom zatrudnionym w centrum telefonicznym. Ponadto przy renowacji miały być zastosowane materiały budowlane przyjazne dla środowiska i zdrowia człowieka.

Ze względu na nowe przeznaczenie obiektu, pomieszczenia miały spełniać wysokie wymagania akustyczne. Wykonano ekspertyzę akustyczną, która wskazała jak uzyskać optymalną słyszalność głosu w pomieszczeniu o wysokości około 5 metrów przy pomocy powierzchni absorbujących na suficie. Istotne do tego zakresy częstotliwości mowy leżą pomiędzy 125 i 4000 Hertz.
Aby uzyskać optymalne parametry powierzchni absorbujących dźwięk, projektanci zaplanowali zagięte sklepienia sufitu, dokładnie dostosowując je do przebiegu i kolebkowej konstrukcji dachu. Sklepienia te zostały pokryte płytą akustyczną Knauf Cleaneo Akustik.

Rozwiązanie - zastosowanie płyt Knauf Cleaneo Akustik
Na podstawie wyników testów, płyty Knauf Cleaneo Akustik istotnie obniżają zawartość substancji toksycznych i aktywnych zapachów w powietrzu. W szczególności w pomieszczeniach o podwyższonym obciążeniu powietrza, takich jak pokoje dla palących, można przy użyciu płyt Knauf Cleaneo Akustik osiągnąć wyraźnie zauważalną poprawę jakości powietrza - obniżenie koncentracji substancji szkodliwych oraz likwidację uciążliwego, intensywnego zapachu.

Wykończenie sklepień sufitowych płytą Knauf Cleaneo Akustik
Konstrukcję pod sklepieniami sufitowymi w call center w Cottbus tworzą profile CD zgięte pod kątem, o gładkiej stronie spodniej. Nowa generacja profili Knauf umożliwia dokładny montaż poszycia, jak w przypadku tradycyjnych profili CD. Na poszycie zastosowano płyty Knauf Cleaneo Akustik o perforacji prostej, kwadratowej 12/25 Q i otworach 23%. Poprzez fabryczne kaszerowanie czarną włókniną i dodatkową warstwę wełny mineralnej o grubości 20 mm, uzyskuje się sklepienia sufitowe o wysokim stopniu absorbcji dźwięku Alpha = 0,82 zgodnie z DIN EN 20354. Tak samo jak w przypadku standardowych płyt, powierzchnię sklepień sufitowych pokrytych Knauf Cleaneo Akustik zagruntowano, aby obniżyć chłonność gipsu oraz zwiększyć przyczepność powłoki malarskiej. Następnie pokryto powierzchnię białą farbą dyspersyjną, umożliwiającą swobodną dyfuzję, przez co skuteczność działania płyt Knauf Cleaneo Akustik nie zmniejszyła się.

Zalety zastosowanego systemu Knauf:
  • Poprawa akustyki
  • Poprawa jakości powietrza

Dostosowana akustyka pomieszczeń

Architekci Marco i Alexander Duchow z Hamburga przygotowali projekt wnętrza w porozumieniu z urzędem ochrony zabytków „Amt für Dankmalschutz”. Zasadniczo użytkownik chciał stworzyć dobre warunki pracy dla zmotywowania pracowników. Ponadto przy rozbudowie należało zastosować przyjazne dla środowiska materiały budowlane aby dla pracujących tam pracowników stworzyć przyjemną zdrową atmosferę pomieszczenia. Przede wszystkim dla architektów ważnym było wkomponowanie wymagań akustycznych Call Center w przystosowany zaprojektowany projekt. Odpowiednia ekspertyza stworzyła podstawę do uzyskania optymalizacji słyszalności głosu w pomieszczeniu o wysokości około 5 metrów przy pomocy powierzchni absorbujących na suficie. Istotne do tego zakresy częstotliwości mowy leżą pomiędzy 125 i 4000 Hertz.

Dla powierzchni absorbujących na suficie projektanci zaplanowali zagięte sklepienia sufitu dokładnie dostosowane do przebiegu i kolebkowej konstrukcji dachu. Sklepienia te pokryte są nową płytą akustyczną Knauf Cleaneo.

Na początku realizacji Lothar Brandenburg z firmy Knauf wyjaśnił użytkownikowi sposób funkcjonowania nowej płyty akustycznej Knauf Cleaneo. Następnie Mike Bartz, członek zarządu firmy callplus, zdecydował o wykonaniu sklepień akustycznych przy użyciu Knauf Clenaeo, które zapewniają dobrą akustykę pomieszczeń i jakość powietrza w pomieszczeniach.

Udowodniona skuteczność Cleaneo

Na podstawie wyników testów można poddać atestacji Knauf Cleaneo pod względem bardzo dobrej przydatności z punktu widzenia trwałego obniżenia istotnych toksycznych i aktywnych zapachowo środków wdychanych z powietrza w pomieszczeniu do wytworzenia przyjaznej dla użytkownika jakości powietrza. W szczególności w pomieszczeniach o podwyższonym obciążeniu powietrza, jak pokoje dla palących, można przy użyciu płyt Cleaneo osiągnąć wyraźnie stwierdzalną poprawę jakości powietrza w formie obniżenia koncentracji substancji szkodliwych oraz likwidacji zapachu.

Sklepienia sufitowe: powierzchnia absorbująca o wartości dodatkowej

Konstrukcję pod sklepieniami sufitowymi w Cottbus tworzą profile CD zgięte pod kątem 20 metrów, o gładkiej stronie spodniej. Nowa generacja profili Knauf umożliwia dokładny montaż poszycia jako tradycyjnych profili CD. Na poszycie wybiera się Knauf Cleaneo o prostym perforowaniu kwadratowym 12/25 Q i otworach 23%. Przez fabryczne kaszerowanie czarną włókniną i dodatkowe podłożenie wełny mineralnej grubości 20 mm uzyskuje się sklepienia sufitowe o wysokim stopniu absorbcji, i stopniu absorbcji dźwięku Alpha = 0,82 zgodnie z DIN EN 20354. Przy użyciu 300 m² sklepienia sufitowego pokryto prawie całą powierzchnię sufitu. Obróbkę Knauf Cleaneo wykonano odpowiednio do zwykłych wytycznych dot. obróbki. Frank Heft, członek zarządu firmy Peitzer Trockenbau GmbH, potrzebował ze swoim 5 osobowym Fünf-Mann-Team około dwóch i pół tygodnia. Tak samo jak w przypadku płyt standardowych zagruntowano powierzchnie sklepień sufitowych Cleaneo, aby zredukować chłonność płyt gipsowych oraz zwiększyć przyczepność.  Następnie pokryto powierzchnię białą farbą dyspersyjną, materiałem otwartym na dyfuzję, przez co tylko nieznacznie zmniejsza się skuteczność działania Knauf Cleaneo.


Poprawa akustyki pomieszczenia i jakości powietrza w pomieszczeniu przez zastosowanie  Knauf Cleaneo.

Wyniki

  • Gięta konstrukcja dolna z  profili CD
  • Poszycie z Knauf Cleaneo, prosty ? udział procentowy otworów 23%.


-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->

Str. der Jugend 113

03046 Cottbus, Niemcy