Przejdź do treści

Poprzez ochronę rentgenowską bezołowiową w połowie roku 2012 w Klinice Chemnitz w Niemczech rozpoczęła swą działalność najbardziej nowoczesna w Niemczech Centrala Zentrale Notaufnahme. W pomieszczeniach rentgenowskich bezołowiowe płyty chroniące przed promieniowaniem Knauf Safeboard gwarantują, że na zewnątrz nie wydostaje się żadne niebezpieczne promieniowanie. Ściany działowe i dodatkowe wyklejki dużo łatwiej i szybciej jest wykonać ze specjalnej płyty niż z materiałów z dodatkiem ołowiu.

Zadanie
Nowe centrum Notfallzentrum des Klinikums Chemnitz am Hauptstandort Flemmingstraße 2 uchodzi na chwilę obecną za najnowocześniejsze centrum Notaufnahme w Niemczech. Na budowę o powierzchni 1.283 m2 miasto Chemnitz i kraj związkowy Saksonia wydały około 13,4 miliony Euro. Stało się to koniecznym, gdyż liczba pacjentów w obu ośrodkach Notaufnahme w Chemnitz jak również w drugiej stacji ratownictwa w mieście w ostatnich dziesięciu latach prawie się podwoiły. W samym roku 2011 ośrodki te odwiedziło około 41.000 ludzi. Oprócz miejsca brak było w obu przypadkach Notaufnahme również aktualnego technicznego wyposażenia medycznego.
 
Rozwiązanie
Nowa inwestycja budowlana zastępująca integruje między innymi cztery gabinety, które są wyposażone specjalistycznie do wykonywania badań w ramach okulistyki, HNO, chirurgii jamy ustnej, szczękowej, twarzy jak i medycyny wewnętrznej. Oprócz tego urządzone zostało dziesięć gabinetów do badań i gabinetów zabiegowych, trzy pomieszczenia powstrząsowe do pierwszej opieki, trzy gabinety do drobnych zabiegów, jedna gipsownia i jeden gabinet rentgenowski.
Zarówno przy urządzaniu jak i w ramach techniki budowlanej podczas budowy nowego centrum Notfallzentrum Klinika Chemnitz stawiała na najnowocześniejsze technologie i wysokiej jakości materiały budowlane. I tak ściany wewnętrzne wykonane techniką suchej zabudowy zostały pokryte dwoma warstwami płyt Knauf Diamantplatten, dla zagwarantowania ekstremalne wytrzymałych ścian o jakości ochrony przeciwpożarowej GKFI wg. DIN 18180 z idealną jakością powierzchni. Wszystkie one odpowiadają na podstawie wysokiej jakości akustycznej zabudowanych w nich płyt Diamant bez problemu wymaganiom w zakresie izolacji akustycznej 54 dB.
Do trzech warstw Safeboard
Szczególną uwagę projektanci Notaufnahme przyłożyli do jakości ścian pomieszczeń rentgenowskich, ponieważ w tych pomieszczeniach panuje wysokie promieniowanie, które nie może wydostać się na zewnątrz. „Architekci zadali określone zakresy wartości równowartej ołowiowi od 0,5 do 3,5 przy napięciu rur 125“, wyjaśnia Mike Georgi, szef  budowy Mike Georgi, któremu zlecono wykonanie robót w zakresie suchej zabudowy. „Wartość tę udało nam się osiągnąć w większej części przez zastosowanie konstrukcji, która  składa się z płyt Diamant o długości 12,5 mm w kombinacji z trzema warstwami Knauf Safeboard”. Do tej pory w takich obszarach stosowane były konstrukcje z ołowiem jako zabezpieczeniem przed promieniowaniem. Bezołowiowa płyta ochronna zabezpieczająca przed promieniowaniem Safeboard daje się jednakże łatwiej a tym samym szybciej obrabiać niż płyty z dodatkiem ołowiu. Knauf oferuje dwa preferowane rozwiązania, które osiągają równowartość ołowiu przynajmniej 1,0 mm bądź 2,0 mm. Dla osiągnięcia odpowiedniego napięcia rurek równowartości ołowiu minimum 2,0, stosuje się na przykład konstrukcję „Safeboard 2,0“ o dwóch warstwach Safeboard plus jedna trzecia warstwa Diamant na każdej stronie ściany. Obok rozwiązań preferowanych istnieje wiele innych wariantów konstrukcji, które dają się łatwo odczytać na podstawie tabeli w zależności od żądanej równowartości ołowiu i napięcia rurek.
Pod ściany, które wykazują rownowartość ołowiu 2,0 lub więcej, firma Mike Georgi w Klinice Chemnitz położyła folię ołowiową. Ściany z cegły pokryte zostały dwuwarstwowo płytami 12,5 mm Diamantplatten. Pomiędzy płytami wkład z 2 mm foli ołowianej gwarantuje, że promieniowanie rentgenowskie nie może wydostać się na zewnątrz. W sumie wykonawcy suchej zabudowy zamontowali pomiędzy wrześniem 2011 a styczniem 2012 około 12.000 m² Diamantplatten i 800 m² Safeboard oraz wykonali przy tym 2.700 m² powierzchni ścian i 600 m² podkładu.

Szczegóły
W kilku pomieszczeniach projekt wymagał dodatkowych korekt w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz pyłoszczelnej zabudowy ekstremalnie czułych zegarów w konstrukcji ścian. W tym celu wykonawcy suchej zabudowy stworzyli koncepcję specjalnej obudowy, która po uzgodnieniach z projektantami została wykonana seryjnie. „Obudowa ta jest tak wzmocniona, że ściana na której jest umieszczona spełnia normę DIN pomimo osłabienia w strefie zegara”, wyjaśnił Mike Georgi.
Dla zapewnienia wysokiej jakości powierzchni monterzy pokryli ściany na koniec trzema warstwami szpachli, które musiały zostać oszlifowane. Malarz dodał do gruntowania swoją również trzywarstwową farbę, „w ten sposób udało się uniknąć dodatkowej obróbki usterek, których normalnie nie widać przy szlifowaniu, co spowodowało, że wyniki pracy były odpowiedniej jakości“ opowiada Georgi. W ten sposób robotnicy mogli podwyższyć jakość szpachlowania z pierwotnie ustalonego stopnia Q2 na prawie Q3. W ten sposób przyczynili się do tego, że nowa stacja Notaufnahme w Chemnitz nie tylko pod względem technicznym lecz także optycznym zajmuje wiodącą pozycję w Niemczech.

Flemmingstraße 2

09116 Chemnitz, Niemcy