Przejdź do treści

Nowoczesny budynek Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego zlokalizowany w Nowym Centrum Łodzi, przy skrzyżowaniu al. Rodziny Scheiblerów oraz ul. Narutowicza. Bryła architektoniczna budynku jest wynikiem analizy otaczającej zabudowy pod względem urbanistycznym i formalnym. Na pięciu kondygnacjach budynku o powierzchni około 6000 m2 zlokalizowano sale wykładowe, dydaktyczne, konferencyjne, administracyjne oraz laboratoria. Sercem budynku jest hol z przeszklonymi windami oraz otaczającymi go otwartymi galeriami kolejnych kondygnacji. Charakterystycznym elementem budynku jest elewacja wykonana z ciemnego szkła dostarczająca do wnętrza budynku dużo światła z zamontowanymi łamaczami światła, które po zmroku podświetlone są światłami LED. Wewnątrz obiektu zastosowano systemy lekkich ścian szkieletowych oraz szachtowych Knauf z zastosowanie akustycznych płyta Akustik oraz Akustik Plus co zapewnia odpowiednie parametry izolacyjności akustycznej dla budynków szkół wyższych.  

Nowoczesny budynek Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
 
Budynek składa się z pięciu kondygnacji o łącznej powierzchni około 6000 m². Na parterze znajduje się audytorium na 500 osób, sale wykładowe, sale ćwiczeniowe, laboratoria oraz pomieszczenia administracyjne. Na wyższych kondygnacjach znajdują się sale dydaktyczne, konferencyjne oraz biura. Charakterystycznym elementem budynku jest elewacja wykonana z ciemnego szkła dostarczająca do wnętrza budynku dużo światła. Elewacja została wzbogacona o 500 łamaczy światła, które w ciągu dnia zapewniają naturalne oświetlenie wnętrza budynku, a po zmroku podświetlane są światłami LED.
 
Budynek Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego jest ważnym elementem Nowego Centrum Łodzi. Jest to jeden z najnowocześniejszych budynków dydaktycznych w Polsce i stanowi wizytówkę miasta. Budynek jest usytuowany przy skrzyżowaniu al. Rodziny Scheiblerów oraz ul. Narutowicza. Jest to kluczowy punkt komunikacyjny w Nowym Centrum Łodzi.
 
 

Ściany działowe z płytami akustycznymi Knauf
 

Wewnątrz obiektu zastosowano systemy lekkich ścian szkieletowych oraz szachtowych Knauf z zastosowanie akustycznych płyta Akustik oraz Akustik Plus co zapewnia odpowiednie parametry izolacyjności akustycznej dla budynków szkół wyższych.  Wykonawcą systemów suchej zabudowy była firma STM Mirosław Kołodziejczyk. 

Pomorska 46/48, 91-408 Łódź