Przejdź do treści

Fizyka budowlana - rozwiązania Knauf

Opracowane przez nas rozwiązanie z zakresu ścian zewnętrznych cechuje możliwość zapobiegania przedostawaniu się wody do konstrukcji. To w połączeniu z ochroną przed wilgocią, właściwościami termicznymi i akustycznymi, a także odpornością ogniową, pozwala wznosić konstrukcje budynków charakteryzujące się doskonałymi parametrami z gwarancją jakości oczekiwanej przez współczesne budownictwo.

Flow Tower | Germany
 

Ochrona przed wilgocią

Szkieletowe ściany zewnętrzne Knauf charakteryzują się konstrukcją warstwową, która jest kombinacją paroszczelnych i oddychających materiałów, umożliwiających efektywne i bezpieczne odprowadzanie wilgoci i kondensatu z konstrukcji. Stosując taką konstrukcję, uzyskujemy niezawodną ochronę nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach klimatycznych.
 

Ochrona przed korozją

System ścian zewnętrznych Knauf składa się z lekkiej konstrukcji stalowej oraz materiałów łączących i kotwiących, które są zabezpieczone przed korozją. Aby zapewnić żywotność ścian zewnętrznych Knauf przez okres 50 lat, należy wybrać składniki systemu w klasie minimum C3, zgodnie z europejską normą ENISA 12944 (atmosfera miejsca i przemysłowa z umiarkowanym zanieczyszczeniem powietrza). W przypadku wyższych wymagań należy przeprowadzić szczegółową analizę otoczenia, w którym znajduje się obiekt, a kategoria ochrony antykorozyjnej powinna zostać ustalona przez projektanta.
 

Ochrona przeciwpożarowa

Wszystkie komponenty systemu ścian zewnętrznych Knauf są niepalne, z wyjątkiem membran, które szybko gasną, bez powodowania uszkodzeń. Dzięki możliwości wymiany poszczególnych składników systemu w naszym systemie możemy konstrukcje o różnych wymaganiach bezpieczeństwa ppoż.  Przykładowo, ścianę o klasie odporności ogniowej EI30 można uzyskać już poprzez zastosowanie podwójnego płytowania w wewnętrznej konstrukcji ściany.
 

Ochrona przed hałasem

Ze względu na swoją konstrukcję i kolejność warstw nasze ściany zewnętrzne tworzą system sprężynowo-masowy, który pomaga maksymalnie zredukować niechciane dźwięki.  Dodatkowo elementy budynku, takie jak okna czy przejścia w ścianie mogą wpływać na poziom ochrony akustycznej całego budynku, dlatego przy projektowaniu komfortu akustycznego, należy również brać je pod uwagę.
 

Izolacja cieplna

W porównaniu do innych konstrukcji o podobnej grubości, ściana zewnętrzna Knauf zapewnia doskonałą izolację termiczną. Dodatkowo właściwości termoizolacyjne każdej ściany zewnętrznej można dodatkowo zwiększyć np. przez zminimalizowanie występowania mostków termicznych.

Przykłady obejmują:

  • Zastosowanie drugiej warstwy izolacyjna, np. ETICS
  • System podwójnych kołków zamiast jednego
  • Izolacja między w konstrukcji suchej zabudowy z podwój profilem
  • Zastosowanie wentylowanej konstrukcji lub konstrukcja przed podłogą, która eliminuje mostki termiczne

 

Dylatacje

Ze względu na wpływ warunków atmosferycznych (różnice temperatur) w odległości ≤ 15 m należy wykonać dylatacje w warstwie elewacyjnej. Niektóre elewacje o niestandardowych geometriach mogą wymagać zastosowania dodatkowych dylatacji.

 

p