Przejdź do treści

Szybka i łatwa budowa

a
 

Montaż ścian zewnętrznych w systemie Knauf jest bardzo szybki. Wszystkie elementy są lekkie i łatwe w instalacji, w związku z czym proces prac zewnętrznych przebiega sprawie i jest w większości niezależny od warunków atmosferycznych. Dzięki temu prace wewnątrz powstałej konstrukcji budynku mogą rozpocząć się relatywnie wcześniej niż w przypadku zastosowania tradycyjnych metod budowlanych.

Ściany zewnętrzne Knauf z technologią Aquapanel® są bardzo łatwe do wzniesienia. Wszelkie prace w danym budynku, z wyjątkiem montażu instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, mogą być wykonywane przez tę samą firmę budowlaną, co oznacza usprawnienie procesu budowy.  Podstawowym elementem tego systemu jest płyta Aquapanale® Cement Board Outdoor, która jest budulcem łatwym w obróbce. Przy stosowaniu tego rozwiązania nie jest wymagane wykonywanie wstępnych nawierceń. Ma ona również w stanie suchym promień gięcia do 1 m, co dodatkowo przyspiesza proces instalacji.
 

Przyspieszona budowa

Konstrukcja stanu surowego zamkniętego może zostać ukończona natychmiast po etapie spoinowania płyt cementowych, czyli znacznie wcześniej niż w przypadku stosowania tradycyjnych materiałów budowlanych, jak cegła czy pustak. Płyty po spoinowaniu można pozostawić do dalszych prac, nawet do 6 miesięcy. W wyniku tego wewnętrzne prace wykończeniowe (wylewki, ściany działowe, paroizolacja, czy izolacja) mogę być wykonywane równolegle z pracami na zewnątrz budynku, co przekłada się na wydajniejszą pracę.

 

1
sz1
Budowa rusztowania
2
sz2
Budowa zewnętrznego szkieletu
3
sz3
Montaż tymczasowej bariery wodnej do szkieletu
4
sz4
Montaż płyt Aquapanel
5
sz5
Spoinowanie płyt
6
sz6
Aplikacja podkładu i warstwy wykończeniowej

* Płyty po spoinowaniu można pozostawić do dalszych prac, nawet do 6 miesięcy